De LIMO gaat online door!

Vanwege de huidige maatregelen kan de fysieke LIMO dit jaar helaas niet doorgaan. Om ook in deze tijden leuke activiteiten te blijven houden, organiseren we dit jaar een online editie. Deze editie zal nog steeds op vrijdag 8 mei plaatsvinden. Je zult die dag van 13:00 tot 16:00 de tijd krijgen om met je team aan een aantal leuke en uitdagende opgaven te werken. Wissel dus je wekelijkse uitje naar de supermarkt af met een leuke wiskundewedstrijd, verzamel een team en schrijf je in! De opgaven zullen zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zijn.

Over de LIMO

De Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarin kleine teams van studenten vanuit Nederlandse of Vlaamse universiteiten drie uur lang de tijd krijgen om een aantal wiskundeopgaven op te lossen. Deze opgaven kunnen zeer variƫren en bijvoorbeeld de vakgebieden analyse, algebra, meetkunde, kansrekening en logica beslaan. Wiskundig inzicht en abstractievermogen zijn dus vereisten. Het is de bedoeling dat wiskundestudenten uit alle jaren aan de slag kunnen met de opgaven.

De zestiende editie van de LIMO zal op 8 mei 2020 online plaatsvinden.

Comité van aanbeveling

De LIMO heeft een comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling bestaat uit vooraanstaande mensen die vertrouwen hebben in een goed verloop van de LIMO en hun naam aan deze olympiade willen verbinden. De leden van het comité van aanbeveling hebben verder geen zeggenschap over de olympiade.

Ons comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

The LIMO will be held online

Unfortunately, due to the current measures, the physical edition of the LIMO will not be held. However, for us all to still be able to participate in some fun activities, we will be organising an online edition. This edition will still take place on May 8th. Together with your team you can work from 13:00 until 16:00 on a couple of fun and challenging problems. So do not let your weekly grocery shopping trip be your only escape, gather a team around you and sign up now! All exercises will be made available in both Dutch and English.

About the LIMO

The LIMO (National Interuniversity Mathematical Olympiad) is an annually recurring competition in which teams of students from Dutch and Flemish universities get three hours to solve a number of mathematical problems. These problems have varying difficulties, and concern topics like analysis, algebra, geometry, probability, and logic. Students from all levels should be able to work on these exercises.

The sixteenth edition of the LIMO will be held on may 8th 2020.

Committee of Recommendation

LIMO has a committee of recommendation. The recommendation committee consists of prominent people who have confidence in the LIMO and want to link their name to this Olympiad. Members of the Recommendation Committee have no further control over the Olympiad.

Our recommendation committee consists of the following people:

Hendrik Lenstra

prof. dr. Hendrik Lenstra
Winnaar van de Spinozapremie.

Hinke Osinga

prof. dr. Hinke Osinga
Vooraanstaand Nederlands wiskundige.

Henk Kummeling

prof. dr. Henk Kummeling
Rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Isabel Arends

prof. dr. Isabel Arends
Decaan betawetenschappen Utrecht.

Frits Beukers

prof. dr. Frits Beukers
Vooraanstaand Utrechts wiskundige.


Hoofdsponsor

Wij bedanken Transtrend van harte voor hun bijdrage aan dit evenement.